Ramavtal inom IT-område Infrastruktur och Applikationsplattform inklusive drift

Vi har tilldelats ramavtal med Trafikverket inom IT-område Infrastruktur och Applikationsplattform inklusive drift. Ramavtalet börjar gälla 2021-01-21 och gäller därefter t.o.m. 2025-01-20 med option på förlängning 3 år + 6 mån.