Ramavtal inom Trafikledning och trafiksystem förlängt

Trafikverket har förlängt ramavtalet ”Trafikledning samt trafiksystem väg” vilket innebär att vårt ramavtal gäller t.o.m 2021-04-25.