Ramavtal med Arbetsförmedlingen

Viati har tilldelats ramavtal med Arbetsförmedlingen. Viatis ramavtal omfattar rollerna Projektledare samt Mjukvaruarkitekter.