Ramavtal med Bolagsverket

Glada nyheter lagom till helgen: vi har tilldelats IT-ramavtal med Bolagsverket. Ramavtalet börjar gälla 2019-05-01 och gäller t.o.m 2023-04-30!