Ramavtal med DIGG

Vi har tilldelats ramavtal med DIGG (myndigheten för för digital förvaltning). Ramavtalet innefattar: Managementkonsulter, arkitekter, projektledare, analytiker, utredare, kravfångare, informationssäkerhet, IT-säkerhet, öppna data, webbtillgänglighet, systemutveckling. Ramavtalet gäller 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.