Ramavtal med Finansinspektionen

Vi har tilldelats ramavtal med Finansinspektionen inom områdena Ledning och styrning respektive Utveckling och förvaltning. Ramavtalet sträcker sig till 2019-09-01 med option till förlängning 1+1+1 år.