Ramavtal med Folkhälsomyndigheten

Vi har tecknat ramavtal med Folkhälsomyndigheten i Solna inom området: Leveransledning (förvaltningsledare, projektledare, uppdragsledare). Ramavtalet gäller 2020-11-01 – 2021-09-30 med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.