Ramavtal med Region Östergötland

Viati har tilldelats ramavtal med Region Östergötland avseende konsulttjänster inom IT. Ramavtalet omfattar åtta kompetensområden inom IT och avtalet löper till 2018-06-30 med 1 års optioner. Ramavtalets omfattning bedöms av Region Östergötland till ca 100 000 timmar.

– Det är alltid kul med nya ramavtal. Idag har vi 2-3 medarbetare bosatta i Östergötland och nu ser vi möjligheter till en större etablering, säger Roland Ekström VD för Viati.