Ramavtal med Riksgälden

Viati har tilldelats ramavtal för IT-konsulttjänster med Riksgälden inom fem av sex kompetensområden. De kompetensområden Viati tilldelats ramavtal inom är:
– Ledning och styrning
– Systemutveckling
– Infrastruktur
– Arkitekter
– Test