Ramavtal med Skogsstyrelsen

Viati har som en av två leverantörer tilldelats ramavtal med Skogstyrelsen inom GIS.