Ramavtal med Statens institutionsstyrelse

Viati har tilldelats ramavtal med Statens institutionsstyrelse inom områdena Systemutveckling, Systemintegration, Test och dokumentation samt Arkitektur.