Ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk

Viati har tilldelats ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk (SPV) avseende konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT. Ramavtalet omfattar alla tänkbara roller inom IT och avtalet löper 4 år från och med 2017-01-01. Viati är en av leverantörerna på nuvarande ramavtal inom IT och har idag ett flertal leveranser inom ramen för det, vilket gör det extra kul att vi fått fortsatt förtroende.