Ramavtal med Stockholm stad

Viati har tilldelats ramavtal med Stockholm Stad inom GIS.