Ramavtal med Trafikverket

Viati tecknar ramavtal med Trafikverket avseende Trafikledning och Trafiksystem väg. Ramavtalet gäller två år med möjlighet till två års förlängning.