Ramavtal med Tullverket

Vi har som en av 31 leverantörer fått ramavtal med Tullverket avseende IT-konsulttjänster inom samtliga kompetensområden. Ramavtalet är giltigt 2019-04-01 – 2021-03-31 med optioner på 1 + 1 år och gäller i Luleå och Stockholm.