Stärkt kompetens i Viati Dalarna

Det är viktigt med kompetensutveckling för att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden. Nils och Sten i Viati Dalarna har varit iväg och certifierat sig respektive gått kurs. Nils är numer certifierad inom Test automation och Sten har genomfört kursen Effektiv testhantering! Bra jobbat!!