STOCKHOLM

KOMPETENS OMRÅDEN

Vår kompetens och vår ständiga kompetensutveckling är nyckeln till att kunna möta våra kunders framtida behov. Vi har spetskompetens inom systemutveckling, integration, GIS och projektledning. Som bevis på vår kompetens har vi som mål att alla medarbetare skall vara certifierad inom sin profession.

Systemutveckling och integration

Systemutveckling och integration inom Java och andra JVM-baserade språk, samt Microsoft är kärnan i vår verksamhet. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som formar framtiden. Samspelet mellan organisationens affärsmål och utvecklingsteamens dagliga uppgifter behöver också fungera. Förändrings- och förbättringsprojekt får betydligt högre potential om man kan kombinera dessa. Med vår tekniska spets i kombination med branschkunskap, bland annat inom spel, handel och bank/försäkring hjälper vi våra kunder till smartare arbetssätt, bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi arbetar i samtliga faser i en applikations livscykel och har en nära relation till våra partners.

IT-arkitektur

På Viati har vi erfarna, affärsorienterade arkitekter och ledare med hög teknisk kompetens. Genom dessa skapar vi förutsättningar för att säkerställa att våra kunders IT-investeringar uppfyller affärens mål och visioner på kort och lång sikt. Våra arkitekter arbetar nära våra kunders verksamhet för att förstå de behov som ska tillgodoses och skapar system som är anpassade för att maximera den affärsmässiga nyttan. Med våra arkitekter får våra kunder en insikt i hur de långsiktigt och hållbart kan vidareutveckla sina system samt hur man ur ett tekniskt och ett verksamhetsmässigt perspektiv bör gå framåt med sin nyutveckling.

Projektledning

Vi på Viati har lång erfarenhet av att delta i och att driva projekt. Vi leder förändringar i gränslandet mellan IT och affärsverksamhet och tar roller i såväl projekt- som i linjeorganisation. Vi har specialister inom program- och projektledning, test samt kravanalys och har erfarenhet från de flesta projektstyrmodeller – från traditionell projektledning till agil utveckling.

Testledning

Testledning är Viatis senaste kompetensområde. Vi tror på testledare som kan säkra projektleveransens kvalitet genom erfarna konsulter med stor kommunikativ förmåga. Våra testledare förstår såväl verksamheten som IT – men framför allt vikten av snabb och kvalitativ leverans.