TILLBAKA

Björn Svensson

+4679-300 71 81
Göteborg

Varför valde du att börja på Viati?

Jag valde att börja på Viati för att jag värdesätter kompetenta och trevliga kollegor. Dessutom har de en annorlunda lönemodell med låga overheadkostnader vilket ger mer ledighet och/eller lön till mig. Viati har snabba och enkla beslutsvägar. Dessutom får jag vara med från start och påverka företagets växande i Göteborg.

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Jag jobbar med systemutveckling hos flera kunder främst inom kollektivtrafik, bland andra Västtrafik och Thoreb. Hos Västtrafik jobbar jag med krav och test och på Thoreb jobbar jag i olika faser från kundförfrågan/upphandling till färdigt levererat system där mina uppgifter inkluderar projektledning, kravhantering, kodning mm.

Vad är det viktigaste du utvecklat/lärt dig under din tid på Viati?

Jag har lärt mig att det är lätt med administrativa rutiner och inköp av t.ex. telefon, dator mm. Administrativ hjälp är personlig och på Viati är det lika enkelt som det brukar vara privat.

Vad är det bästa med att arbeta på Viati?

Det bästa är att kundens behov och önskemål är i centrum och vi levererar kundnytta vilket gör mig stolt och glad vid dagens slut. Det är enkelt och tydligt vad som gäller, vad som är mitt ansvar, vad som påverkar företaget, kund och mig. Det finns en frihet att utvecklas på det sätt som passar mig.