TILLBAKA

Daniel Andersson

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

I mitt nuvarande uppdrag som verksamhetsarkitekt på en stor statlig myndighet är jag delaktig i deras omställning från traditionell systemutveckling (vattenfall) till ett mer agilt arbetssätt. Jag arbetar med IT-avdelningens ledning och arbetar främst med frågor kring omställning och införande av deras nyligen införda Team Foundation Server (TFS) 2013.

Varför valde du att börja på Viati?

Egenanställningen tilltalade mig och jag har fått det bästa från två världar: jag är både egen företagare och anställd. Jag har fått en avskalad och enkel plattform att stå på i min konsultroll. Det var också skönt att slippa löneförhandla inför anställningen.

Vad är det viktigaste du har utvecklat/lärt dig under tiden på Viati?

Att jag måste förmedla min kompetensutveckling mer än tidigare och utveckla mitt eget varumärke. Att arbeta på ett mindre bolag har även inneburit att jag blivit mer delaktig i olika företagsprocesser och det har förstås varit lärorikt.

Vad är det bästa med Viati?

• Friheten över arbetet
• Att kontinuerligt få ett utdrag ur bokföringen över mitt resultat i bolaget.
• Att vara omgiven av bra kollegor med framåtanda
• Möjligheten att vara med och forma och påverka bolaget.
• Att bolaget finns för mig och inte tvärtom
• Att få möjlighet att vara delägare i bolaget