TILLBAKA

Gösta Jonasson

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Jag är systemutvecklare på Peas and Understanding där vi utvecklar system för bildhantering.

Varför valde du att börja på Viati?

Roliga uppdrag, konsultfriheten och den familjära stämningen i bolaget. Det känns nästan som att ha eget bolag men med kollegor och utan bokföring. Jag kan själv bestämma hur mycket jag jobbar och därmed tjänar.

Vad är det viktigaste du har utvecklat/lärt dig under tiden på Viati?

Att bra lösningar för kunden ofta öppnar för utökat och förlängt samarbete, att utnyttja kunniga kollegors kunskap samt vikten av att vidareutbilda sig och omvärldsbevaka.

Vad är det bästa med Viati?

Friheten, möjligheten att påverka och kompetensen hos mina konsultkollegor. Eftersom bolaget inte är så stort så känner vi alla varandra.