TILLBAKA

Jesper Hasselström

VD Viati Stockholm
VD Viati Stockholm
+4670-955 77 80
Stockholm

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Jag sitter på ett av Sveriges största retailföretag som senior systemutvecklare och jobbar med deras externa webbshop som är en av Sveriges största.

Varför valde du att börja på Viati?

För friheten och flexibiliteten. Jag började tröttna på att behöva tänka på antal semesterdagar, att vara styrd av vilken telefon eller dator jag skulle använda, eller att någon annan skulle bestämma vilka kurser och konferenser som passar mig och min karriär bäst.

Vad är det viktigaste du har utvecklat/lärt dig under tiden på Viati?

Att det inte bara går – utan snarare är att föredra – att driva företag på andra sätt än de mer klassiska organisationerna. För egen del har jag blivit mer ödmjuk och mer konsultmässig, dels på grund av de väldigt duktiga kollegor jag/vi ser till att omge oss med, och dels på grund av den anda som jag tycker finns inom Viati.

Vad är det bästa med Viati?

Tidigare nämnda frihet och flexibilitet kombinerat med en härligt familjär sammanhållning och en vi-känsla som aldrig känns påtvingad utan snarare väldigt genuin.