TILLBAKA

Johan Hjorteen

Johan Hjorteen
+4676-030 83 31
Sundsvall

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Jag sitter just nu som systemutvecklare på Bolagsverket.

Varför valde du att börja på Viati?

Jag valde Viati på grund av lönemodellen och friheten som kommer med att man till stor del själv styr över sin arbetssituation.

Vad är det bästa med att arbeta på Viati?

Att affärsmodellen ger möjligheten att arbeta nästan som ”egen” men med fördelarna av att vara anställd och få vara en del av ett team med trevliga kollegor där alla bidrar på lika villkor. Samt den transparens som finns i hur företaget styrs och finansieras.

Vad är det viktigaste du utvecklat/lärt dig under tiden på Viati?

Jag håller med min kollega Mattias Thorsell ”Vi är alla vinnare!”