TILLBAKA

Mats Matsson

+4670–586 51 22
Dalarna

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Jag har idag ett uppdrag som projektledare hos Trafikverket där jag ansvarar för vidareutveckling och förvaltning av flera IT-system.

Varför valde du att börja på Viati?

Upplägget med delägarskap, lönemodell och möjligheten att vara delaktig i utvecklingen av företaget.

Vad är det viktigaste du har utvecklat/lärt dig under tiden på Viati?

Jag har utvecklats ytterligare som konsult inom projektledning, agil systemutveckling och GIS.

Vad är det bästa med Viati?

Friheten att man själv kan styra över sin kompetensutveckling, arbetstider, ledighet och vilken utrustning man vill ha.