TILLBAKA

Peter Schön

+4672-238 55 07
Göteborg

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Mitt nuvarande uppdrag är på Västtrafik där jag arbetar framförallt arbetar med testledning/test/felsökning/krav, dels inom förvaltning men även i fristående projekt.

Varför valde du att börja på Viati?

Jag kommer från ett större konsultbolag och jag önskade vända alla nackdelar som det innebär till fördelar; jag gillar framförallt friheten, det är en viss likhet med att vara egen företagare.

Vad är det bästa med Viati?

Friheten; att själv styra över arbetstider, kompetensutveckling etc.

Vad är det viktigaste du utvecklat/lärt dig under tiden på Viati?

Jag tror mig ha fått en bättre förståelse för hur ett bra konsultföretag fungerar, dess storlek bidrar till större utrymme för att själv påverka riktningen.