TILLBAKA

Tomas Olsson

+4673-083 34 60
Göteborg

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Jag är IT-arkitekt på verksamhetsstyrning för vägnära IT på Trafikverket.

Varför valde du att börja på Viati?

Efter många år som anställd i en organisation med ständigt pågående omorganisationer kände jag att jag ville äga mitt eget förändringsarbete. Jag vill ha bättre möjligheter att själv välja hur mycket jag vill arbeta och vad jag vill arbeta med.

Vad är det bästa med Viati?

Det bästa är att kunna fokusera på det man är bra på, och vill arbeta med, utan att behöva bekymra sig om, eller lägga tid på, allt annat. Vi har en fantastisk administration och ledning som tar hand om allt runtomkring. Korta beslutsvägar, god stämning och härliga kollegor i kombination med frihet att själv kunna välja hur mycket man vill arbeta.

Vad är det viktigaste du har utvecklat/lärt dig under tiden på Viati?

Det viktigaste jag lärt mig är att allt inte behöver vara så krångligt!
Det är en anställningsform som erbjuder frihet som en egenföretagare fast med trygghet som en anställd.