Trafikverket löser ut option på ett ramavtal

Trafikverket har valt att lösa ut optionen för det ramavtal gällande konsultstöd EasyWay (Uppdragsområden: DATEX and architectual issues samt Traffic Management services) vi har tecknat med dem, avtalet gäller nu t.o.m. 2019-01-14.