Två nya medarbetare

Per Thorander och Lina Fredriksson är nya på Viati. Per har börjat på Viati Stockholm och Lina på Viati Dalarna.