Våra medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare

9.52!
Snittresultatet vi fått i vår NMI-undersökning på frågan om medarbetaren skulle rekommendera Viati till en vän (på en skala mellan 0-10).

Våra medarbetare är företaget. Därför är det för oss viktigt att våra medarbetare trivs och utvecklas hos oss. Det är viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare, våra medarbetare är våra bästa ambassadörer. Nu arbetare vi vidare för att våra medarbetare ska vara minst lika nöjda framöver.