Viati Göteborg växer

Vi har värvat Peter Schön till Viati Göteborg. Peter kommer närmast från Semcon och är en fena på Integration, Testledning & Test av IT-system.