Viati har tilldelats ramavtal med Kammarkollegiet för Region Södra

Viati har tilldelats ramavtal avseende IT-konsulttjänster med Kammarkollegiet för Region Södra inom anbudsområdena Arkitekter samt Ledning & Styrning. Ramavtalet kan användas för att avropa it-konsulttjänster hos myndigheter i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland samt Västra Götaland. Ramavtalet tecknas när lagenlig överprövningsperiod passerat, träder i kraft under oktober 2018 och löper sedan under 18 månader, med möjlighet till förlängning högst 30 månader, dvs totalt 48 månader.