Viati Stockholm har fått förstärkning

Den första augusti började Mikael Porttila vid Viati Stockholm. Mikael arbetar som utvecklare och kommer närmast från Novatrox Consulting.