Viati tecknar avtal med Stockholm Stad

​Viati tecknar avtal med Stockholm Stad avseende utveckling, förvaltning och support av webbportal för visualisering av solcellsanläggningar. Avtalet sträcker sig över fem år.

– Det är kul att plocka in ytterligare ett helhetsåtagande i vår verksamhet, säger Jonas Jäderberg som är ansvarig för helhetsåtaganden på Viati.

Viati har idag helhetsåtaganden åt Trafikverket och Stockholm Stad samt några privata företag.