Viati tecknar ramavtal med Örnsköldsviks Kommun

Viati tecknar ramavtal inom ledning och styrning med Örnsköldsviks Kommun. Avtalet gäller till 2017-12-31 med  3 års option på förlängning.