Viati tilldelas ramavtal med Sundsvalls Kommun

Viati har tilldelats ramavtal med Sundsvalls kommun avseende Verksamhetsutvecklingskonsulter. Ramavtalet löper 2 år från och med 2017-02-01 med option på 1 + 1 år.

– Det är kul att få förtroende som leverantör till Sundsvalls Kommun och det är viktigt för vår fortsatta satsning på att bli ett av de ledande IT-konsultbolagen i Sundsvall, säger Roland Ekström VD för Viati.

Viati har idag ramavtal med Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Landstinget i Västernorrlands län och SPV i Sundsvallsregionen.

För mera information kontakta Roland Ekström, VD, Viati Konsult AB, roland.ekstrom@viati.se, tel 070-557 52 75.