Vi är mer än konsulter

Om Viati

Viati är ett växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder. Vi har ett “vi”-tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap – bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring – hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

Marknadens mest attraktiva modell

Motorn i Viati är 80/20-modellen. Den bygger på att 80% av allt våra konsulter fakturerar går oavkortat till dem personligen. Resterade 20% tillfaller företaget som täckningsbidrag och vinstutdelning. Dessa 20% täcker bland annat säljstöd, administration, avtal, utbildningsverktyg och presentationsmaterial.

Modellen bygger på att våra konsulters tid är viktigast – de kan fokusera på att göra ett bra jobb medan andra på Viati hanterar resten, allt ifrån försäljning till administration.

Tillväxt och delägarskap

Viati har haft en stark tillväxt sen bolaget bildades och omsatte senaste räkenskapsåret (2022/2023) 325 miljoner kr. Vinstmarginalen har årligen legat över 10%, trots marknadsledande löner. Detta är möjligt tack vare konsult-branschens lägsta overheadkostnader. Exempelvis har vi endast 5 heltidsoverhead på 184 anställda. Utöver våra anställda så har vi många projektanställda och underkonsulter.

Vi kan med stolthet konstatera att Viati har Soliditets respektive UCs högsta kreditrating (AAA och UC 5). Generellt sett krävs 10 års aktivitet för att ett bolag ska få AAA, Viati var ett utav två bolag som 2011 fick det i förtid (efter endast 5 år). Viatis framgång bygger på att våra medarbetare känner sig delaktiga och engagerade i bolaget. Därför erbjuds alla medarbetare delägarskap. Viati ägs således till 100 % av våra medarbetare som också är verksamma inom företaget. Ägarskap är viktigt för att skapa rätt motivation och kan bli en betydande inkomstkälla utöver lönen. Den egentliga andelen av våra konsulters personliga arvoden är därför högre än 80 %. För mer info kring marknadens konkurrenskraftigaste modell, se 80/20 modellen.

Koncernen

Verksamheten i Viati-koncernen drivs i regionala dotterbolag. Dotterbolagen är för närvarande Viati Dalarna AB, Viati Göteborg AB, Viati Stockholm AB, Viati Sundsvall AB Viati Örebro AB och Viati AS (vårt norska dotterbolag), men fler kommer det bli. Moderbolaget heter Viati Konsult AB. Alla bolagen samverkar nära och delar samma affärsidé, vision och kärnvärden.

Våra byggstenar

Lyhördhet

Vi tror på medarbetare som är lyhörda för kundernas och medarbetarnas situation. Vi lyssnar, förstår och agerar därefter. Vi skapar tryggheten som behövs för att våga skapa effektiva IT-lösningar för framtiden.

Långsiktighet

Vi ser långsiktighet som nyckeln till framgång både för oss själva och för våra kunder. Vi arbetar därför långsiktigt i allt vi gör och strävar alltid efter att göra kunden till hjälte. Vi tror att vår långsiktighet skapar trygghet för kunden att vi gör rätt saker både idag och imorgon.

Resultat

I allt vi gör drivs vi av att åstadkomma resultat för våra kunder och oss själva. I varje leverans är det resultatet som räknas.

Skidåkare på en sjö i kvällssolen