Vi tror på individer som tror på sig själva

Vår kompetens

Vi tror på individer som tror på sig själva – konsulter med gedigen erfarenhet, social kompetens och ett driv att vidareutvecklas. Därför äger våra konsulter sin egen kompetensutveckling och på så sätt kan vi ligga i framkant inom IT-kompetens och vara uppdaterade på de senaste verktygen och teknikerna, skräddarsytt efter marknadens behov. På Viati strävar vi alltid högre för att skapa bästa möjliga resultat för våra kunder, vi inspireras och utvecklas av våra kunders framgång.

Specialistområden

Våra konsulter har många års erfarenhet inom sina specialistområden och är ofta certifierade inom dessa.

Viati har många specialister med lång erfarenhet inom systemutveckling, både utvecklare och arkitekter. Viatis konsulter har i regel en bred utvecklarbakgrund, men med en nyfikenhet och ett tekniskt kunnande i framkant. Utöver .NET- och Java-plattformarna jobbar Viatis utvecklare med alla möjliga programmeringsspråk som Go, Kotlin, TypeScript, JavaScript  och C++.

Viati har konsulter med lång erfarenhet av förstudier och utredningar inom IT-arkitektur. Ofta omfattar uppdragen både verksamhets- och IT-frågor vilket våra konsulter är vana vid. Våra arkitekter är certifierade och duktiga på olika teknikområden som integration, systemlandskap, infrastruktur, standardsystem och utveckling.

Många av Viatis seniora utvecklare och arkitekter har arbetat med såväl äldre monolitiska system som med mikrotjänster och serverless.

Vi bidrar till att styra den kraft och kompetens som redan finns i företaget eller organisationen tillsammans med våra konsulters kompetens inom processer och verksamhet mot en gemensam målbild. Vi tror att ett attraktivt och konkurrenskraftigt företag, eller organisation, kontinuerligt måste arbeta med process- och affärsutveckling.

I de flesta uppdrag Viati genomför innehåller lösningen någon form av integration mellan olika system, gamla som nya, med allt från mikrotjänster till stordatorsystem Viati har både arkitekter och specialister inom området. Vi har många konsulter som behärskar aktuella integrationsverktyg.

Viati har projektledare med erfarenhet av att jobba i både stora och små projekt. Vi har stor kunskap om projektstyrning med olika modeller. Vi arbetar med att införa agila arbetssätt i praktiken i våra kunders verksamhet/företag. Våra projektledare är certifierade.

Vi har specialister inom olika verksamhetssystem, allt från stöd- och analyssystem inom ekonomi, administration och BI (Business Intelligence), till GIS-lösningar (Geografiska Informations System) till branschspecifika lösningar som trafikinformations-, transportnät- och trafikledningssystem inom väg, järnväg och flyg.

Vi hjälper våra kunder med att etablera effektiva och produktivitetshöjande lösningar inom kommunikation, samarbete och grupprogramvaror. Beroende på kundernas strategi och önskemål bygger vi kundens egen utrustning och/eller molnbaserade tjänster.

Viatis UX-designers fokuserar på att skapa användarvänliga och engagerande digitala upplevelser. Genom att förstå kundens målgrupp, behov och förväntningar arbetar de med användarresor, wireframes, prototyper och testning. De samarbetar nära med utvecklare, projektledare och IT-arkitekter för att säkerställa att användarupplevelsen är prioriterad genom hela produktens livscykel. På så sätt bidrar våra konsulter till att erbjuda lösningar som möter kraven på användbarhet, tillgänglighet och användarvänlighet.

Kundcase

Vi är inte bättre än vår senaste leverans och vi strävar alltid efter att leverera bestående resultat som överträffar våra kunders förväntan. Vi tror på ett korslärande mellan olika branscher och företag. Uppdragen spänner mellan allt från statliga myndigheter, bank och försäkringsbolag, till spel- och modeföretag. Vi fokuserar på att leverera konkreta lösningar och våra återkommande kunder är beviset på vår förmåga att leverera kvalitet som består.

Långsiktiga samarbeten

Vi har samarbeten och ramavtal med många myndigheter och privata företag inom exempelvis transport, underhållning, retail, finans/bank och industri. För att erbjuda våra kunder bästa tänkbara kompetens så samarbetar vi gärna med andra konsultbolag både i leveranser eller för att få ramavtal. Vi samarbetar även nära med produktleverantörer, t ex är vi Guldpartner med Microsoft.

Viati har idag ett flertal egna ramavtal däribland SCB, Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Göteborgs stad, Stockholms stad, Akademiska hus, Mälarenergi, RISE (Research institutes) och Trafikverket för att nämna några. Utöver de ramavtal vi har själva har vi ett partnernätverk för att kunna samarbeta med ytterligare myndigheter och kunder där Viatis konsulter kan göra stor nytta.

Fjäll med gröna ängar