Start /
Björn Svensson

Björn Svensson

Porträtt Björn Svensson

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Jag jobbar med utveckling och förvaltning av systemstöd och även verksamhet hos flera kunder inom kollektivtrafik, bl.a. Västtrafik och Bivab. Mina arbetsuppgifter varierar efter kundens behov och enligt min kompetens; från att planera till att hantera data och ”allt” där emellan. Exempelvis gör jag administration av SQL databaser, hanterar krav och testning, leder workshops, gör förstudier, installerar system, övervakar servrar (Windows och Linux) och hanterar arkitekturfrågor.

Varför valde du att börja på Viati?

Jag valde att börja på Viati för att jag värdesätter kompetenta och trevliga kollegor. Dessutom har de en annorlunda lönemodell med låga overheadkostnader vilket ger mer ledighet och/eller lön till mig. Viati har snabba och enkla beslutsvägar. Dessutom får jag vara med från start och påverka företagets växande i Göteborg.

Vad är det bästa med att arbeta på Viati?

Det bästa är att kundens behov och önskemål är i centrum och vi levererar kundnytta vilket gör mig stolt och glad vid dagens slut. Det är enkelt och tydligt vad som gäller, vad som är mitt ansvar, vad som påverkar företaget, kund och mig. Det finns en frihet att utvecklas på det sätt som passar mig.

Vad är det viktigaste du utvecklat/lärt dig under din tid på Viati?

Jag har lärt mig att det är lätt med administrativa rutiner och inköp av t.ex. telefon, dator mm. Administrativ hjälp är personlig och på Viati är det lika enkelt som det brukar vara privat.

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email