Nytt ramavtal med CSN

Viati har tilldelats ramavtal med CSN avseende IT- och Managementkonsulter. Ramavtalet omfattar alla tänkbara roller inom IT och avtalet löper 2 år från och med 2017-01-01 med option på 1 + 1 år. Viati är en av leverantörerna på nuvarande ramavtal inom IT och har idag ett flertal leveranser inom ramen för det, vilket gör det extra kul att vi fått fortsatt förtroende.

– Det är kul och ett kvitto på bra leveranser att få fortsatt förtroende som leverantör till CSN och det är viktigt för vår fortsatta satsning på att bli ett av de ledande IT-konsultbolagen i Sundsvall, säger Roland Ekström VD för Viati.

Viati har idag ramavtal med bl a Bolagsverket, CSN, Domstolsverket, Göteborg Stad, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Landstinget i Uppsala Län, Landstinget i Västernorrlands län, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Riksgälden, SiS, SKL Kommentus Inköpscentral (Sveriges kommuner och landsting), SPV, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Stockholms Stad och Trafikverket.