Vi välkomnar Mikael Tångring till Stockholmskontoret

Vi välkomnar vårt senaste tillskott, Mikael Tångring, till Stockholmskontoret. Han är en erfaren testare/testledare och har redan klart med ett uppdrag gällande testledning på programnivå ute hos kund.

Vi ställer alltid frågan till våra nyanställda vad det var som lockade dem till vårt företag, Mikael svarade så här: Jag har haft kontakt med Gustaf Hansson, anställd på Viati, under en längre tid vad gäller Viati och fick en bra bild över bolaget. Det som lockade var upplägget på bolaget vad gäller lönemodellen som ger stor frihet.

När han inte jobbar så engagerar han sig i ungdomsidrotten. Han har under hela sitt liv varit aktiv inom föreningslivet, främst som ledare inom ungdomsfotbollen i Stockholm (ledarskap är ett ämne som han alltid har intresserat sig för).